Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.
Są to przede wszystkim:

  • opłata sądowa,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn.

Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy  o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje i wyjaśnienia w sprawie czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.